Kiútkeresés az agrárinnovációban

Hazánk innovációs teljesítménye hosszabb idő óta nem éri el a megkívánt szintet. Vonatkozik ez az agrárinnovációra is, ahol a fejlesztés elképzelhetetlen az innováció lendületbe hozása nélkül. Ehhez úgy makro-, mint mikroszinten megvannak a teendők. A dol-gozat ezek közül érint néhányat, kiemelve, hogy az agrárinnováció magyarországi rendszeré-nek jelen állapota nem teszi lehetővé a hagyományos K+F-re épülő innovációs modell tevékenységeinek követését. Az is probléma, hogy már régen elemeire hullott szét az ágazati innovációs rendszer szereplői közötti együttműködés, és a rendszerváltás óta az ágazaton belüli érdekviszonyok is átrendeződtek. Ebben a helyzetben kevés az esély az originális (ere-deti) innovációs megoldásokra, célszerűbbnek látszik az adaptív innovációs modell követése, amely különösen a kis- és középvállalkozások számára lenne hasznos. Az ehhez szükséges szakmai és financiális háttér egyes elemei ma is megvannak, a hiányzók kialakíthatók, s a rendszerbe szervezés sem jelenthet megoldhatatlan feladatot. Szükség lehet a technológiatran-szfert, illetve az ágazati technológiafejlesztést elősegítő szervezet(ek) kialakítására, hatékony-abb működtetésére. A dolgozatban közölt adaptív agrárinnovációs modell nem csodaszer, de alkalmas arra, hogy vezérfonalul szolgáljon részint a „külső ráhatás”-ban érintett, részint pedig a „vál-lalkozói hajlam”-ot befolyásolni képes szervezetek, személyek számára, amikor a hazai agrárinnováció kitörési pontjait keressük. ---------------------------------------------The Hungarian results in the field of innovation have been at a low level for a long time. This is the case with agricultural innovation as well, where the desired level of development needs progressive innovation. For this, there are tasks to be carried out at both macro- and mi-cro level. This paper deals with some of these tasks. In the Hungarian situation it is impossible to follow the classical innovation models which are based on R+D. The cooperation between the partners of innovation systems has disappeared. The interests of the agricultural actors have dramatically changed during the last twenty years. In this situation there is no chance for “original” innovation solutions; it is more practical to follow the steps of the adaptive innova-tion model. This could be more useful especially for small and medium-size enterprises. Some of the elements of the professional and financial background are already available and those which are missing could be developed. It is necessary to integrate these elements into a well-defined system. It may be necessary to form one (or more) organisation(s) dealing with technological transfer and/or agricultural technological development. The published adaptive agricultural innovation model is not a panacea but it could be a useful tool to help persons and organisations which are interested, as actors, in the external support, entrepreneur’s inclination and adaptive process to achieve a better innovative per-formance in Hungarian agriculture.


Variant title:
Prospects for innovation in agriculture
Issue Date:
Feb 15 2013
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/163843
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/163843
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 57, Number 1
Page range:
3-14
Total Pages:
12
Series Statement:
57
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)