A mezőgazdasági vállalkozások vagyon- és tőkestruktúrájának tendenciái, a kapcsolódó sajátosságok kezelésének szükségessége

Az agrárgazdaság versenyképessége, piacorientált működése feltételezi az ágazat megfelelő tőkeellátását is. A mezőgazdaság finanszírozása köztudottan számos ágazati és nemzeti sajátosságot hordoz. Ennek megfelelően a kapcsolódó stratégiák kidolgozása is csak e specifikumok szem előtt tartásával történhet. Életképes stratégiák megvalósításának elengedhetetlen feltétele a fejlesztés, melynek alapját a beruházások adják. Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy az elmúlt évtizedben hogyan alakult a mezőgazdaság beruházásainak volumene, tőkeellátottsága és forrásstruktúrája, továbbá hogy a kapcsolódó sajátosságok kezelésére milyen megoldások jelenthetnek reális alternatívákat. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy az agrárszektorban a versenyképesség növeléséhez szükséges fejlesztés a jövőt illetően a korábbi évekét meghaladó beruházási aktivitást igényel, s ez minden eddiginél nagyobb tőkebevonást feltételez. A szükséges tőke biztosítása kizárólag saját erőből nem megoldható, nélkülözhetetlen a külső kölcsönforrás igénybevétele is. Ennek bevonása azonban az ágazati sajátosságok miatt a pénzügyi piacon csak speciális megoldásokkal és konstrukciókkal lehetséges. A mezőgazdasági vállalkozások potenciális hiteligénye által indukált kereslet jelentős lendületet adhat mind a pénzügyi, mind az agrárszektor fejlődésének. ----------------------------------------------- In Hungary agriculture is a sector of strategic importance. The competitiveness and market-oriented operation of the agricultural sector also assume an adequate level of capital endowment. Agricultural financing is widely known to have several sectoral and national characteristics. Consequently, the related strategies may only be developed with a view to these specific features. Investment based development is essential for the implementation of viable strategies. This study analyses the changes in the investment volumes, capital endowment and funding structure of agriculture during the past decade, and the solutions that could be considered as realistic alternatives in order to accommodate the identified characteristics. Our results suggest that future development to enhance the competitiveness of the agricultural sector will require an investment activity that is more intensive than in earlier years, and that it will require more new capital than ever. The required capital cannot be provided from own sources alone, external sources of credit must also be tapped. This capital, however, can only be accessed through special solutions and operations in the financial market owing to the sectoral characteristics. The demand induced by the potential credit requirement of agricultural businesses can give a major stimulus to the development of both the financial and the agricultural sectors. The research findings explicitly confirm these statements.


Variant title:
The development of the agricultural business and capital structure, and the need for managing its specific features
Issue Date:
2012-10
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/141821
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/141821
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 56, Number 5
Page range:
398-409
Total Pages:
12
Series Statement:
56.
5.
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)