A klímaváltozás eddigi és várható következményei Afrika mezőgazdaságában

Afrika jövőbeni élelmiszer-ellátása nyitott kérdés. Az eddigi, korunkbeli és prognosztizált népességnövekedés ütemével a kontinens mezőgazdasági termelése még klímaváltozás nélkül sem képes lépést tartani. A klímaváltozás csupán súlyosbító tényező. Bár a természetes szaporodás üteme hosszabb távon némileg lassuló irányzatú, még a minimális élelmiszerigény kielégítéséhez sem járható út az import nagyságrendekkel való növelése. A belső forrásokból való ellátás érdemi javítására elvileg három mód kínálkozik: a termésátlagok lényeges növelése (intenzív mód), a termelőterület növelése (extenzív mód), valamint a szinte kizárólag exportcélokat szolgáló (élvezeti cikkek, trópusi gyümölcsök, virágok stb.) ültetvények igénybevétele élelmiszer-termelésre (termelésiszerkezet-váltás). A gyakorlatban azonban e módszerek alkalmazására csak meglehetősen korlátozott mértékben van lehetőség. Az intenzifikációs törekvések eddig (részben a tőkehiány miatt) csupán meglehetősen szerény terméstöbbletet eredményeztek. A tömeges éhínség következtében a „klímamigránsok” milliói okozhatnak súlyos gondot a kényszerbefogadó Európának. ------------------------------------------- Africa’s future food supply is an open question. The continent’s agricultural production even without climate change cannot keep up with the past, contemporary and projected population growth rate Climate change is only an aggravating factor. Although the population’s long-term natural growth rate is slightly slower, the significant increase in imports even for the supply of minimum food needs is not an option. Theoretically, there are three ways to substantially improve the domestic sources of supply: the substantial growth of average crop yields (intensive mode), the increase in agricultural production territory (extensive mode), and the use of food crops almost exclusively serving export purposes (luxury items, tropical fruits, fl owers etc.) in production (changing the structure of production). However, in practice, these methods can be applied only to a very limited extent. The intensification efforts to date (partly due to the lack of capital) have resulted in only a relatively modest yield surplus. As a result of mass starvation millions of ‘climate migrants’ may cause serious problems for Europe forced to accommodate these migrants.


Variant title:
The current and expected consequences of climate change for agriculture in Africa
Issue Date:
2012-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/141818
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/141818
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 56, Number 3
Page range:
268-275
Total Pages:
8
Series Statement:
56.
3.
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)