000141805 001__ 141805
000141805 005__ 20180122223819.0
000141805 0247_ $$2Other$$aISSN 0046-5518
000141805 037__ $$a80-2016-902
000141805 037__ $$a80-2016-1261
000141805 041__ $$ahu
000141805 245__ $$aA korszerű agrárgazdaság alapja a tudomány
000141805 246__ $$aThe science is the found of modern agriculture
000141805 260__ $$c2012-02
000141805 269__ $$a2012-02
000141805 300__ $$a4
000141805 336__ $$aJournal Article
000141805 490__ $$a56.
000141805 490__ $$a1.
000141805 520__ $$aA korszerű agrártermelés lényege, hogy versenyképesen, megfelelő mennyiségben és minőségben állítson elő egészséges élelmiszert, környezetbarát módon. Ezt a komplex feladatot csakis a modern tudomány eredményeit alkalmazó gazdálkodás képes teljesíteni. A múltba révedés, az elavult formákhoz való visszatérés, a haladásellenes logika csakis az ágazat leépüléséhez, nemzetközi térvesztéséhez vezethet, ahogyan ezt sajnos a rendszerváltás utáni magyar tapasztalat is bizonyítja. ------------------------------------------ The essence of modern agriculture are the economical and ecological efficiency, the quality and quantity, the healthy food, and the environment-friendly methodology.
This complex mission can be carried out by the modern scientific achievements. The returning to past (archaic), to forms of out of date induces cutting down of the sector.
000141805 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2012-12-27T09:16:22Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000141805 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000141805 650__ $$aTeaching/Communication/Extension/Profession
000141805 6531_ $$aökonómiai és ökológiai hatékonyság
000141805 6531_ $$atechnikai fejlődés
000141805 6531_ $$aversenyképesség
000141805 6531_ $$aegészséges élelmiszer
000141805 6531_ $$aállatbarát technológia
000141805 6531_ $$atudomány
000141805 6531_ $$aeconomical and ecological efficiency
000141805 6531_ $$atechnical development
000141805 6531_ $$aefficiency
000141805 6531_ $$ahealthy food
000141805 6531_ $$aanimal friendly technology
000141805 700__ $$aGazdag, Laszlo
000141805 773__ $$d2012$$jVolume 56$$kNumber 1$$o78$$q75$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000141805 8564_ $$s106971$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/141805/files/Gazdag_2012_01.pdf
000141805 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/141805
000141805 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:141805$$pGLOBAL_SET
000141805 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2012-12-27T09:19:08Z
No. of bitstreams: 1
Gazdag_2012_01.pdf: 106971 bytes, checksum: db7f8790d0b5e0f29c95df5ba4d6cf8c (MD5)
000141805 912__ $$nMade available in DSpace on 2012-12-27T09:19:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Gazdag_2012_01.pdf: 106971 bytes, checksum: db7f8790d0b5e0f29c95df5ba4d6cf8c (MD5)
  Previous issue date: 2012-02
000141805 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 56, Number 1, 2012
000141805 980__ $$a80