AZ ÖKOLÓGIAI GABONATERMELÉS MAGYARORSZÁGON

Az elmúlt öt évben a szántóföldi területeken termesztett növények vetésterületének több mint 70 százalékán gabonafélét termeltek. Az ökológiai gazdálkodásból származó gabonafélék vetésterülete az elmúlt esztendőkben növekedett, arányaiban viszont messze elmarad a konvencionálishoz képest. Az ökológiai termelésbe vont területeknek mindössze 20-30%-án állítanak elő gabonát. A termények jelentős része exportra kerül a csekély hazai kereslet miatt. Az exportra való orientáció, valamint a nemzetközi piacokon uralkodó erős verseny maga után vonja a minőségi termény-előállítást, valamint a feldolgozottság fokának növelését. Az elkövetkezendő években a gabonafélék vetésterülete, a tradíciók miatt, nagy valószínűséggel nem csökken, de az egyes gabonafélék közötti megoszlás várhatóan módosul a felvásárlási ártól és az értékesítési lehetőségektől függően. Az értékesítési nehézségek újbóli jelentkezésének elkerülése végett fontos, az intervenciós felvásárlás megtartása mellett, a hazai gabona-felhasználás szintjének emelése. Ez utóbbi elsősorban az állatállomány és a gabonafélék élelmiszeripari feldolgozásának növelésével oldható meg. -------------------------------------------- During the past five years in this country cereals were produced on 70% of cultivated arable land. Arable land area producing ecologically cultivated cereals increased in the past years, but its proportion lags way behind that of conventional production. Of arable land area drawn into ecological cultivation only about 20-30% is used for producing cereals. Because of low home demand a significant proportion of ecologically cultivated crops are exported. A tendency towards export and strong competition on international markets require the production of quality crops as well as increase in the extent of pre-processing. In future years the area of arable land used for cultivating cereals will probably not decline because of traditions, but the distribution of various cereals cultivated will almost certainly be modified according to buying up price and marketing opportunities. To avoid the recurrence of marketing difficulties it is important, in addition to the system of interventional purchasing, to increase the level of home demand by increasing animal stocks and use of cereals in the food industry.


Variant title:
ECOLOGICAL CULTIVATION OF CEREALS IN HUNGARY
Issue Date:
2006
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/140575
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/140575
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 50, Special Issue Number 16
Page range:
52-56
Total Pages:
5
Series Statement:
50.
16. Spec. Issue
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)