Az élelmiszer-ipari vállalkozások környezeti teljesítménye és a pénzügyi eredmények

Kutatásunk célja fényt deríteni arra, hogy a vállalkozások környezeti teljesítménye befolyásolja-e pénzügyi teljesítményüket, továbbá az, hogy milyen szerepet játszik ebben a média, hogyan változott az elmúlt időszakban a vállalkozások zöld erőfeszítéseinek megítélése? Megállapítható, hogy azokban a vállalkozásokban, amelyekben a média és a befektetők környezeti teljesítményüket kedvezően ítélik meg, magasabbak a megtérülési (ROE) mutatók, mint azokban, amelyeknek környezeti teljesítményét nem ítélik meg pozitívan. A magyarországi társadalomban a nem anyagi értékek iránti érzékenység és a környezettudatosság alacsony szintű. A társadalmi értékrendben alárendelt szerepet játszó környezetvédelmi gondolkozásra – reklámérték híján – a média mérsékelten hat. Ez a tendencia azonban, ha lassan is, de változik. --------------------------------------------- The purpose of our research was to assess whether the environmental performance of businesses affects their financial performance, and if yes, to what extent. What role do media play, and how has the perception of green efforts made by businesses changed in recent times? It was concluded that companies whose environmental performance was judged to be better by media and the investors had higher ROE indicators than companies whose performance was perceived to be less positive. In the Hungarian society, sensitivity to non-materialistic values is low, and environmental awareness is poor. The effect of media on environmental concepts, which are at the lower end of the range of values recognised by the society, is limited, as they represent little advertising value. This tendency, however, is slowly changing.


Variant title:
The environmental performance and financial results of food industry businesses
Issue Date:
2011-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/119945
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/119945
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 55, Number 7
Page range:
662-667
Total Pages:
6
Series Statement:
55
7
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)