A kukorica és a vágósertés felvásárlási árának és mennyiségének ciklikussága

A vizsgálatok a rendszerváltozást követő időszakra vonatkozó piaci folyamatok – árak, felvásárolt mennyiségek – havi változásainak elemzésére irányultak. Célként fogalmazódott meg annak a hipotézisnek az igazolása, miszerint piacgazdasági körülmények között nem elhanyagolható rövid távú ciklikus ingadozásokkal szükséges számolni. A kukorica felvásárlási áránál öt teljes ciklus figyelhető meg az ár alakulásában 1992 januárja és 2011 januárja között. A ciklikus periódusok hossza 3-4 évre tehető. A vágósertésnél szintén öt ciklus rajzolódott ki a vizsgált időszakban. A hullámok hossza változó volt. A sertésáraknál a leghosszabbnak az utolsó előtti tekinthető, a maga három és fél évével. Vizsgálat tárgyát képezte a vonatkozó tényezők sztochasztikus összefüggéseinek feltárása, a változásokat befolyásoló tényezők hatásának kimutatása és azok magyarázata. Megállapítható, hogy a kukorica ára és mennyisége közötti kapcsolat szorossága közepesnek mondható (R=0,57), továbbá az, hogy az ár változására a mennyiség 17 hónappal később reagált. A vágósertésárak és a volumenek késleltetett regresszióanalízise rámutatott arra, hogy a felvásárlási ár változására a felvásárolt mennyiség a vágósertésnél huszonegy hónap alatt reagált. A kukorica ára jelentős hatást gyakorolt a vizsgált időszak alatt a sertés (R=0,81) árszínvonalára. A vizsgálatok kimutatták, hogy a kukorica árának változása tizenkét hónappal előzi meg a sertés árának változását. ------------------------------------------ The economic changes and the country’s accession to the EU have brought about significant changes in the processes of supply and demand concerning agricultural products. The aim of the study was to analyse the monthly changes in the market trends (prices, quantities) in the period right after the change of the political system. One goal was to prove the hypothesis that short term cyclic fluctuations would appear with respect to agricultural prices and quantities. With respect to the purchase price of corn, there were five full cycles between January 1992 and January 2011. The length of the cyclic periods was 3-4 years. In the studied period there were five full cycles with respect to the purchase price of swine as well. The length of the waves varied. The longest cycle with respect to swine prices was the one before the last, with its 3.5 years of length. The analysis especially looked at the role and explanation of factors affecting the trends reflected in the prices and quantities of the studied goods. It was concluded that the relationship between price and quantity of corn was moderately close (R=0.57). Furthermore, quantity responded to the price change 17 months later. A delayed regression analysis of the prices and quantities of swine sold found that the quantity responded to the price change 21 months later. The price of corn had a strong effect on the price of swine during the studied period (R=0.81). The studies found that changes to the price of corn occurred twelve months before the changes to the price of swine.


Variant title:
Cyclic changes in the purchase price and the purchased quantity of corn and swine
Issue Date:
2011-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/119940
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/119940
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 55, Number 7
Page range:
629-634
Total Pages:
6
Series Statement:
55
7
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)