000119904 001__ 119904
000119904 005__ 20180122220643.0
000119904 0247_ $$2Other$$aHU ISSN 0046-5518
000119904 037__ $$a80-2016-807
000119904 037__ $$a80-2016-1836
000119904 041__ $$ahu
000119904 245__ $$aTízéves az óvári mintagazdasági hálózat
000119904 246__ $$aTen years of the pilot farm system in Óvár
000119904 260__ $$c2011-04
000119904 269__ $$a2011-04
000119904 300__ $$a5
000119904 336__ $$aJournal Article
000119904 490__ $$a55
000119904 490__ $$a2
000119904 520__ $$aÉppen tíz éve annak, hogy a „Gazdálkodás” 2000. évi 5. számában beszámoltunk a mintagazdasági hálózat alakításának első lépéseiről. A mintagazdasági szabályzatunk alapján a gazdaságok pályázhattak a mintagazdasági cím elnyerésére, majd az NYME mezőgazdaság- és élelmiszertudományi kar tanácsa döntött a felvételről. alapvető kritérium, hogy a gazdálkodási eredményeik tartósan (több éven át) haladják meg a hasonló tevékenységet folytató gazdaságokét, és egyben legyenek alkalmasak szakmai bemutatók tartására, valamint látogatók fogadására.
Menet közben újabb funkciókkal is bővült az együttműködés: egyre jelentősebb az az anyagi és erkölcsi támogatás, amit a mintagazdaságok innovációs járulék, illetve szakképzési hozzájárulás formájában adnak a kar számára. Erre is alapozva nagyon jelentős kutatási együttműködésekre és innovációs fejlesztésekre került sor az utóbbi években mindkét fél hasznára. 2010 végén már 50 mintagazdaság tartozik a rendszerhez.
A Kar és a mintagazdaságok együttműködése felöleli pályázatok készítését, szaktanácsadást, kiállításokat, bemutatókat, tapasztalatcseréket, konferenciákat, de a fejlődés az együttműködés bővítését igényli.

 ------------------------------------------------- It was exactly ten years ago that we reported about the first steps of building a pilot farm network in the 5th issue of Gazdálkodás in 2000. Our Pilot Farm Policies served as a basis for farms to apply for the ’Pilot Farm’ title and the decisions as to which farms could join the scheme were made by the Council of the Agricultural and Food Science Faculty of the University of West Hungary. One of the key criteria is that the applicant’s operating results should exceed those of the comparable farms over a number of years in a row. Besides, the applying farms should be able to serve as the venue of technical presentations and must have the facilities to receive visitors.
Co-operation with the University has become more intense over the years as the Faculty has enjoyed increasing financial and moral support in the form of innovation contribution and vocational training contribution paid by the pilot farms. This support has provided a basis of highly significant joint research projects and innovation developments in the past years for the benefit of both parties. By the end of 2010, as many as 50 pilot farms had joined the system.
Although the partnership between the Faculty and the pilot farms currently entails writing bids, technical consulting, exhibitions and fairs, presentations, experience sharing and conferences, advancement calls for more extensive co-operation.
000119904 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2012-01-22T12:15:03Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000119904 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000119904 650__ $$aTeaching/Communication/Extension/Profession
000119904 6531_ $$amintagazdasági hálózat
000119904 6531_ $$aegyüttműködési formák
000119904 6531_ $$atovábbfejlesztési lehetőségek
000119904 6531_ $$apilot farms network
000119904 6531_ $$aways of co-operation
000119904 6531_ $$aopportunities for progress
000119904 700__ $$aVer, Andras
000119904 700__ $$aTenk, Antal
000119904 700__ $$aCser, Janos
000119904 773__ $$d2011$$jVolume 55$$kNumber 2$$o218$$q214$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000119904 8564_ $$s154495$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/119904/files/Veretal_Gazdalkodas%202011_02.pdf
000119904 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/119904
000119904 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:119904$$pGLOBAL_SET
000119904 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2012-01-22T12:18:40Z
No. of bitstreams: 1
Veretal_Gazdalkodas 2011_02.pdf: 154495 bytes, checksum: 334bd1c844c52e6c055ee9a862f33f9f (MD5)
000119904 912__ $$nMade available in DSpace on 2012-01-22T12:18:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Veretal_Gazdalkodas 2011_02.pdf: 154495 bytes, checksum: 334bd1c844c52e6c055ee9a862f33f9f (MD5)
  Previous issue date: 2011-04
000119904 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 55, Number 2, 2011
000119904 980__ $$a80