Az erdők éve 2011! – Nemzetközi összefogás az erdőkért

„Kísértet járja be Európát és Észak-Amerikát: az erdőpusztulás kísértete.” Ezzel a drámai hangvételű mondattal kezdődik a World Resources 1986. évi kötetének erdőkkel foglalkozó része, ami a 70-es években kezdődött nagyarányú erdőpusztulás világméretű „jajkiáltása” volt, melynek visszhangja: „Mentsétek meg a Föld erdeit – amíg nem késő, amíg van mit megmenteni és megőrizni!” Nemzetközi tudományos, világméretű társadalmi fórumok témájává vált az erdő. Az emberiség egyre jobban ráébredt arra, hogy az erdő az emberiség létfeltételeinek elengedhetetlen része. Ebben nagy jelentősége volt a Római Club állásfoglalásának a növekedés határairól. A Stockholmban rendezett első környezetvédelmi világértekezlet, majd a Brundtland Bizottság közös jövőnkről készített jelentését követően az 1992. évi riói Föld csúcson fogadták el a fenntartható (tartamos) erdőgazdálkodás alapelveit (Forest Principles), miután nem sikerült egyetértést elérni az erdők védelméről szóló egyezmény elfogadását illetően! Előrelépést jelentett, hogy az ENSZ keretében megalakult az Erdőkkel Foglalkozó Kormányközi Testület, amely később ENSZ Fórumként foglalkozott a fenntartható erdőgazdálkodás témájával. A FAO 1985-ben hirdette meg először az erdők évét, majd az erdők, az erdőgazdálkodás fontossága miatt 2011-et ismét az erdők évének szentelte. A „Gazdálkodás” nemcsak az agrárszakemberek tájékozottsága, általános műveltsége miatt foglalkozik a témakörrel, hanem azért is, mert az erdők léte és „szolgáltatásai” szorosan összefüggenek az emberi lét minőségével, a természeti környezettel, az élővilággal, a mezőgazdálkodással. ------------------------------------------ “A wraith walks in Europe and North America: the wraith of forest decline.” This dramatic sentence starts the chapter of the 1986 volume of World Resources on forests. This was a global cry of pain triggered by the extensive decline of forests which started in the seventies. It echoed the cry “Save the forests of the Earth – as long as it is not too late, as long as we have something to save and preserve!” International scientific forums and global social platforms addressed the issue of forests. It became ever clearer for humankind that forests are an essential part of what makes this world livable for us. This realisation was greatly urged by the position of the Club of Rome on the limits of growth. Following the first world meeting on the environment in Stockholm and then the report of the Brundtland Committee on our common future, the principles for sustainable forestry (the Forest Principles) were adopted at the Earth Summit held in Rio in 1992 – after no agreement could be reached on the adoption of a treaty on the protection of forests! It was a step forward when the UN Intergovernmental Body on Forests was created, which later addressed the issue of sustainable forestry as a UN Forum. FAO designated 1985 the ‘Year of Forests’ for the first time. The importance of forest and forestry has prompted it to designate 2011 a ‘Year of Forests’ again. “Gazdálkodás” addresses this field not only for the sake of providing general information and education to agricultural specialists but also because forests and the ‘services’ they provide are closely interrelated with the quality of human life, the natural environment, wildlife and agriculture.


Variant title:
2011 is the year of the forests – Saving the forests through international cooperation
Issue Date:
2011-04
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/119895
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/119895
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 55, Number 2
Page range:
130-142
Total Pages:
13
Series Statement:
55
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)