AgEcon Search

AgEcon Search >
       Szent Istvan University >
          Faculty of Economics and Social Sciences >
             Bulletin of the Szent Istvan University >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://purl.umn.edu/43415

Title: A KUTATÁSI EREDMÉNYEK SORSA ÉS HASZNA
Other Titles: DESTINY AND BENEFIT OF RESEARCH RESULTS
Authors: Szucs, Istvan
Jarasi, Eva Zsuzsanna
Erdeine Kesmarki-Gally, Szilvia
Authors (Email): Szucs, Istvan (Szucs.Istvan@gtk.szie.hu)
Jarasi, Eva Zsuzsanna (Jarasi.Eva@gtk.szie.hu)
Kesmarki-Gally, Szilvia (gally@fvmi.hu)
Keywords: innováció
gazdasági növekedés
termelési hatékonyság
tudásközpontok
innovation
economic growth
effectivity of production
knowledge-centers
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Bulletin of the Szent István University Special Issue Part II
Abstract: A gazdasági növekedés motorja a folyamatos műszaki-gazdasági megújulás, az innováció, amit a magas szinten művelt alap és alkalmazott kutatás alapozhat meg. Az alapkutatási eredmények hasznosítása tartós gazdasági előnyt jelenthet. Ehhez azonban egy országnak tőkeerősnek kell lenni, megfelelő intenzitású K+F tevékenységet kell folytatni. Jelenleg a világ országaiban a K+F tevékenység intenzitása nagyon változó, a K+F ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya 0,8–5% között változik. Az alacsony fejlesztési intenzitás általában a szegényebb országokra jellemző. Az EU-ban nagy erőfeszítéseket tesznek a kutatás-fejlesztés hatékonyságának fokozására. A főbb tennivalókat a lisszaboni értekezlet záródokumentumában rögzítették. Általános cél a K+F ráfordítások koncentrálása, s a 3%-os GDP-arányos intenzitás elérése.
Notes: The economic development is generated by the continuous technical and economic innovation, what should be based on high level basic and applied research activity. For these reasons applied research based on high level may lay foundations. The utilization of the result of basic research may mean a lasting economic benefit. A country needs him for this for well-funded one to be, has to pursue a research-developmental activity with suitable intensity. Currently the intensity of R&D activity is very diverse in the world's countries, the R+D proportions of expenditures to GDP are between 0.8 and 5.0 %. The low research intensity is typical of the poorer countries, generally. Big efforts are put onto the increase of the efficiency of the research and development in European Union. The documents of the Lisbon meeting set the most important tasks. General aim is the concentration of the R&D expenditures and the achievement of the 3% value of the GDP proportional intensity.
URI: http://purl.umn.edu/43415
Identifiers: ISSN 1586-4502
Institution/Association: Szent Istvan University>Faculty of Economics and Social Sciences>Bulletin of the Szent Istvan University
Total Pages: 7
From Page: 679
To Page: 685
Collections:Bulletin of the Szent Istvan University

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bulletin_II_20008_Szucs_Jarasi.pdf209KbPDFView/Open
Recommend this item

All items in AgEcon Search are protected by copyright.

 

 

Brought to you by the University of Minnesota Department of Applied Economics and the University of Minnesota Libraries with cooperation from the Agricultural and Applied Economics Association.

All papers are in Acrobat (.pdf) format. Get Adobe Reader

Contact Us

Powered by: