AgEcon Search

AgEcon Search >
       GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics >
          Volume 55, Number 7, 2011 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://purl.umn.edu/119945

Title: Az élelmiszer-ipari vállalkozások környezeti teljesítménye és a pénzügyi eredmények
Other Titles: The environmental performance and financial results of food industry businesses
Authors: Deak, Zsuzsanna
Hajdu, Istvanne
Keywords: környezet
élelmiszeripar
média
imázs
environmental
food industry
media
Issue Date: 2011-12
Series/Report no.: 55
7
Abstract: Kutatásunk célja fényt deríteni arra, hogy a vállalkozások környezeti teljesítménye befolyásolja-e pénzügyi teljesítményüket, továbbá az, hogy milyen szerepet játszik ebben a média, hogyan változott az elmúlt időszakban a vállalkozások zöld erőfeszítéseinek megítélése? Megállapítható, hogy azokban a vállalkozásokban, amelyekben a média és a befektetők környezeti teljesítményüket kedvezően ítélik meg, magasabbak a megtérülési (ROE) mutatók, mint azokban, amelyeknek környezeti teljesítményét nem ítélik meg pozitívan. A magyarországi társadalomban a nem anyagi értékek iránti érzékenység és a környezettudatosság alacsony szintű. A társadalmi értékrendben alárendelt szerepet játszó környezetvédelmi gondolkozásra – reklámérték híján – a média mérsékelten hat. Ez a tendencia azonban, ha lassan is, de változik. --------------------------------------------- The purpose of our research was to assess whether the environmental performance of businesses affects their financial performance, and if yes, to what extent. What role do media play, and how has the perception of green efforts made by businesses changed in recent times? It was concluded that companies whose environmental performance was judged to be better by media and the investors had higher ROE indicators than companies whose performance was perceived to be less positive. In the Hungarian society, sensitivity to non-materialistic values is low, and environmental awareness is poor. The effect of media on environmental concepts, which are at the lower end of the range of values recognised by the society, is limited, as they represent little advertising value. This tendency, however, is slowly changing.
URI: http://purl.umn.edu/119945
Identifiers: HU ISSN 0046-5518
Institution/Association: GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 55, Number 7, 2011
Total Pages: 6
From Page: 662
To Page: 667
Collections:Volume 55, Number 7, 2011

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Deak_Hajdu_Gazdalkodas 2011_07.pdfOriginal paper273KbPDFView/Open
Recommend this item

All items in AgEcon Search are protected by copyright.

 

 

Brought to you by the University of Minnesota Department of Applied Economics and the University of Minnesota Libraries with cooperation from the Agricultural and Applied Economics Association.

All papers are in Acrobat (.pdf) format. Get Adobe Reader

Contact Us

Powered by: