AgEcon Search

AgEcon Search >

Search

Include: 

Search tips:
phrases in quotes: "supply chain", * for wildcard: commodit*
More search tips

           

 

 
Browse ...by author ...by subject category
...by date ...by institution/conference/journal
 

 

Recent Submissions

RSS Feed RSS Feed

Information Technology's Impacts on Productivity, Welfare and Social Change: Second Version

Zrównoważenie środowiskowe versus zrównoważenie ekonomiczne indywidualnych gospodarstw rolnych

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) w sferze agrobiznesu

Wpływ procesów koncentracji ziemi i intensyfikacji upraw w rolnictwie konwencjonalnym na stan środowiska naturalnego w regionie zachodniopomorskim

Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12)

Zróżnicowanie w gospodarowaniu rzeczowymi składnikami majątku w polskim ogrodnictwie na tle Unii Europejskiej

Wpływ globalizacji i prawa europejskiego na rynek środków ochrony roślin w Polsce

Rolnicy województwa pomorskiego i ich gospodarstwa w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Czynniki różnicujące poziom wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE

Naruszenia zasad rolnictwa ekologicznego w Republice Czeskiej

 

 

 

 

Brought to you by the University of Minnesota Department of Applied Economics and the University of Minnesota Libraries with cooperation from the Agricultural and Applied Economics Association.

All papers are in Acrobat (.pdf) format. Get Adobe Reader

Contact Us

Powered by: