AgEcon Search

AgEcon Search >

Search

Include: 

Search tips:
phrases in quotes: "supply chain", * for wildcard: commodit*
More search tips

           

 

 
Browse ...by author ...by subject category
...by date ...by institution/conference/journal
 

 

Recent Submissions

RSS Feed RSS Feed

Struktura mleczarń ze względu na skalę produkcji wybranych produktów mleczarskich w Polsce i Niemczech (w latach 2003- 2012)

Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej

Polityka rolna Chin po 1978 roku

Wydatki na żywność w warunkach kryzysu gospodarczego z 2008 roku w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europejskiej

Handel rolno-spożywczy UE-Rosja – efekty rosyjskich sankcji

Ekoinnowacje – wybrane aspekty

Gospodarowanie różnorodnością biologiczną na terenach leśnych włączonych do sieci Natura 2000 – zarys koncepcji

Determinanty wykorzystania internetu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Ekonomika informacji na tle rozwoju społeczeństwa globalnego

 

 

 

 

Brought to you by the University of Minnesota Department of Applied Economics and the University of Minnesota Libraries with cooperation from the Agricultural and Applied Economics Association.

All papers are in Acrobat (.pdf) format. Get Adobe Reader

Contact Us

Powered by: