AgEcon Search

AgEcon Search >

Search

Include: 

Search tips:
phrases in quotes: "supply chain", * for wildcard: commodit*
More search tips

           

 

 
Browse ...by author ...by subject category
...by date ...by institution/conference/journal
 

 

Recent Submissions

RSS Feed RSS Feed

SUBWENCJA OGÓLNA JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW GMIN POWIATU WŁODAWSKIEGO

ZMIANY W ZUŻYCIU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W POLSCE I ICH ASPEKTY EKONOMICZNE

IMPACT OF LAND USE CHANGE ON LAND VALUE IN HUNGARY

PRODUKTY REGIONALNE – ANALIZA PREFERENCJI KONSUMENTÓW

POZIOM INWESTYCJI I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W GOSPODARSTWACH MLECZNYCH O RÓŻNEJ SKALI CHOWU KRÓW

POMIAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE – ANALIZA REGIONALNA

WYBRANE PROEKOLOGICZNE ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW WSPÓLNEJ POLITYKI RYBOŁÓWSTWA UNII EUROPEJSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2014

STRUKTURA ORAZ INTENSYWNOŚĆ UŻYTKOWANIA GRUNTÓW ROLNYCH W MIASTACH I NA OBSZARACH PODMIEJSKICH

MIĘDZYPOKOLENIOWA WSPÓŁPRACA W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW POWIATU SIEDLECKIEGO

 

 

 

 

Brought to you by the University of Minnesota Department of Applied Economics and the University of Minnesota Libraries with cooperation from the Agricultural and Applied Economics Association.

All papers are in Acrobat (.pdf) format. Get Adobe Reader

Contact Us

Powered by: