AgEcon Search

AgEcon Search >

Search

Include: 

Search tips:
phrases in quotes: "supply chain", * for wildcard: commodit*
More search tips

           

 

 
Browse ...by author ...by subject category
...by date ...by institution/conference/journal
 

 

Recent Submissions

RSS Feed RSS Feed

DESERT COMMUNITY ASPECTS IN AUC DESERT DEVELOPMENT SYSTEMS

Are Foreign Direct Investments in Agri-food Industry driven by Raw Agricultural Commodities Price Volatility?

Is GATT/WTO Membership Decreasing Poverty in Developing Countries?

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywna w latach 2008–2013

Zasoby i produktywność pracy przemysłu spożywczego krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontek- ście konkurencyjności sektora

PROFESSIONAL ACTIVITY OF WORKING-AGE INHABITANTS OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP

THE USE OF SERVICES ON FARMS IN POLAND (BASED ON THE FADN DATA)*

Zmiany w uprawach pomidorów do przetwórstwa w Polsce w kontekście mechanizmu Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw Unii Europejskiej

FINANCIAL EXCLUSION OF THE RURAL POPULATION IN POLAND

Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia.

 

 

 

 

Brought to you by the University of Minnesota Department of Applied Economics and the University of Minnesota Libraries with cooperation from the Agricultural and Applied Economics Association.

All papers are in Acrobat (.pdf) format. Get Adobe Reader

Contact Us

Powered by: