AgEcon Search

AgEcon Search >

Search

Include: 

Search tips:
phrases in quotes: "supply chain", * for wildcard: commodit*
More search tips

           

 

 
Browse ...by author ...by subject category
...by date ...by institution/conference/journal
 

 

Recent Submissions

RSS Feed RSS Feed

Hispanic Job-Seekers outside the fields: are they discriminated?

2015 ANNUAL AGRICULTURAL OUTLOOK

ROLA AKTYWNOŚCI PROEKOLOGICZNEJ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

AKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE WDRAŻANIA ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI GMIN WIEJSKICH W POLSCE

POLISH DIRECT INVESTMENTS ABROAD AS AN INSTRUMENT OF VALUE CREATION FOR INVESTORS

OGRANICZENIE STRAT PRODUKTÓW MLECZARSKICH W HANDLU DETALICZNYM JAKO ELEMENT SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

NIERÓWNOŚCI W ROZKŁADZIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW W POLSCE

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO BENEFICJENCI PROGRAMU OPERACYJNEGO „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013” W POLSCE

PROBLEMATYKA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

 

 

 

Brought to you by the University of Minnesota Department of Applied Economics and the University of Minnesota Libraries with cooperation from the Agricultural and Applied Economics Association.

All papers are in Acrobat (.pdf) format. Get Adobe Reader

Contact Us

Powered by: