AgEcon Search

AgEcon Search >

Search

Include: 

Search tips:
phrases in quotes: "supply chain", * for wildcard: commodit*
More search tips

           

 

 
Browse ...by author ...by subject category
...by date ...by institution/conference/journal
 

 

Recent Submissions

RSS Feed RSS Feed

Multiobjective and Goal Programming Techniques for Solving Agricultural Planning Problems

Lexicographic Wants in LDC Agriculture

Microeconomic Foundations of Myrdal's Circular Causation Theory

Agricultural Price Policies, Policy Goals, and Methods of Estimating Costs of Production

Is Efficiency Analysis All There Is With Data Envelopment Analysis

Perspektywy gospodarstw suplementarnych Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich

Czynniki warunkujące konkurencyjność rolnictwa Podkarpacia w procesie integracji ze Wspólnotą Europejską

Dochodowość gospodarstw trzodowych o różnych systemach produkcyjnych w Polsce po integracji z UE

Kapitał ludzki jako element różnicujący dochody kierowników gospodarstw (na przykładzie województwa mazowieckiego)

Tendencje zmian cen produktów rolnych i żywnościowych w Polsce w latach 1996-2008

 

 

 

 

Brought to you by the University of Minnesota Department of Applied Economics and the University of Minnesota Libraries with cooperation from the Agricultural and Applied Economics Association.

All papers are in Acrobat (.pdf) format. Get Adobe Reader

Contact Us

Powered by: