AgEcon Search

AgEcon Search >

Search

Include: 

Search tips:
phrases in quotes: "supply chain", * for wildcard: commodit*
More search tips

           

 

 
Browse ...by author ...by subject category
...by date ...by institution/conference/journal
 

 

Recent Submissions

RSS Feed RSS Feed

ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE A PROBLEM REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI

EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA I EFEKTYWNOŚĆ SKALI GOSPODARSTW WIELKOTOWAROWYCH W LATACH 2005–2007 – POMIAR METODĄ NIEPARAMETRYCZNĄ

KIERUNKI ROZWOJU WSI PREZENTOWANE PRZEZ WYBRANE LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA, REALIZUJĄCE PROGRAM LEADER+ W POLSCE

POTENCJAŁ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INDYWIDUALNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH PODKARPACIA W LATACH 1995–2007

PROBLEMY FINANSOWANIA ROLNICZYCH UBEZPIECZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH W POLSCE

ROLNICTWO JAKO „PRZECHOWALNIA” NADWYŻEK SIŁY ROBOCZEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSCE

PROBLEMY ROZWOJU GMIN OBJĘTYCH EUROPEJSKĄ SIECIĄ EKOLOGICZNĄ NATURA 2000

GOSPODARKA OWCZARSKA NA TERENACH GÓRSKICH JAKO PRZYKŁAD WIELOFUNKCYJNEGO ROLNICTWA

WPŁYW PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH NA KIERUNKI ROZWOJU FORM HANDLU ŻYWNOŚCIĄ W POLSCE

 

 

 

 

Brought to you by the University of Minnesota Department of Applied Economics and the University of Minnesota Libraries with cooperation from the Agricultural and Applied Economics Association.

All papers are in Acrobat (.pdf) format. Get Adobe Reader

Contact Us

Powered by: