AgEcon Search

AgEcon Search >

Search

Include: 

Search tips:
phrases in quotes: "supply chain", * for wildcard: commodit*
More search tips

           

 

 
Browse ...by author ...by subject category
...by date ...by institution/conference/journal
 

 

Recent Submissions

RSS Feed RSS Feed

ZMIANY W PODUPADAJĄCYCH GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KORZYSTANIE Z USŁUG BANKOWYCH PRZEZ ROLNIKÓW POMORZA ŚRODKOWEGO

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMIN WIEJSKICH W POLSCE

ASSISTANCE TO AGRICULTURE IN COUNTRIES OF A DIFFERENT DEVELOPMENT LEVEL AND TRENDS IN WORLD TRADE WITH AGRICULTURAL PRODUCTS

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE DOCHODÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

WYBRANE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

IMPLEMENTACJA MODELU PRODUKCJI ROLNICZEJ Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU KLASY APS

ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W WYMIARZE GOSPODARCZYM I EKOLOGICZNYM

ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ BIOPRODUKTÓW W TOWAROWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

NIEKTÓRE DYLEMATY KONKURENCJI W SPOŁECZNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ. UJĘCIE OGÓLNE

 

 

 

 

Brought to you by the University of Minnesota Department of Applied Economics and the University of Minnesota Libraries with cooperation from the Agricultural and Applied Economics Association.

All papers are in Acrobat (.pdf) format. Get Adobe Reader

Contact Us

Powered by: