AgEcon Search

AgEcon Search >

Search

Include: 

Search tips:
phrases in quotes: "supply chain", * for wildcard: commodit*
More search tips

           

 

 
Browse ...by author ...by subject category
...by date ...by institution/conference/journal
 

 

Recent Submissions

RSS Feed RSS Feed

Cost-Benefit Analysis of the Cocoa Livelihoods Program in Sub-Saharan Africa

System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej

Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolno-żywnościowych?

Kierunki rozwoju polskiego ogrodnictwa

Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009

Polski handel zagraniczny cukrem po akcesji Polski do Unii Europejskiej i reformie rynku cukru

Przestrzenne zróżnicowanie cen ziemi rolniczej na poziomie województw w Polsce

Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej

Ocena efektywności flot rybackich krajów nadbałtyckich Unii Europejskiej

Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego w rolnictwie

 

 

 

 

Brought to you by the University of Minnesota Department of Applied Economics and the University of Minnesota Libraries with cooperation from the Agricultural and Applied Economics Association.

All papers are in Acrobat (.pdf) format. Get Adobe Reader

Contact Us

Powered by: